XIAMEN-AIRLINES

Poštovane kolege,

Ovim potvrđujemo da svi IATA agenti BSP RS mogu da dobiju 2% provizije od publikovane cene za karte na MF 731 sa itinerarom iz EU. 2% će se automatski dodeliti u GDS.

Ukoliko to nije omogućeno, agenti mogu da proviziju dodaju ručno prilikom izdavanja karata.

U slučaju da ste zaboravili da dodate 2%. i kada je karta iskorišćena, možete kontaktirati nas ili našu kancelariju u AMS-a (ams@xiamenair.com)

 sa brojem E-karte i za vas će biti izdat ACM.

Ovo se odnosi na sve agente BSP RS i nije potreban nikakav ugovor.

APG Serbia & Western Balkans

GSA representative for Xiamen Airlinesin Serbia and Montenegro

email :  serbia@apg-ga.com  

            xiamen-airlines.rs@apg-ga.com     

            xiamen-airlines.me@apg-ga.com

tel : +381 11 310 8961

www.apg.rs

Podelite sa prijateljima