APG NDC platforma

download

Da li ste turistička agencija?

APG Platforma je portal za rezervacije dostupan na mreži i preko API-ja, koji omogućava IATA ili NON-IATA turističkim agencijama da pristupe proširenoj ponudi partnerskih avio-kompanija i omogućavaju prodaju hotela, iznajmljivanje automobila i dr.

To je rešenje novije generacije za prodaju avio karata, hotels, rentacara i dr. u skladu sa NDC standardima
jedinstveni B2B alat za rezervacije

Prednosti za agenciju