Naš tim

+381 11 310 89 59
i.markovic@apg-ga.com

Ivan Marković, direktor

Ivan ima preko 20 godina iskustva u avio-kompanijama i turizmu: opšti menadžment, prodaja i marketing, međunarodni odnosi i poslovanje.

APG Srbija i Zapadni Balkan (Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina) je deo globalne APG mreže sa preko 1500 stručnjaka širom sveta, posvećenih uslugama avio-prevoznika sa preko 100 kancelarija koje pokrivaju preko 170 zemalja. Specijalizovana za GSA zastupanje avio kompanija, IET rešenja, BSP, ARC & TCH usluge podrške i NDC distribuciju i u partnerstvo je sa preko 200 avio-kompanija širom sveta.

Mi povezujemo neba Srbije i zemalja Zapadnog Balkana. Mi smo vaša kapija u svet.

Letite sa nama i dosegnite nove visine.

Podrška i informacije

Ahmed Bakir

+381 11 310 89 59
serbia@apg-ga.com

Jasna Kuzmanović

+381 11 310 89 59
serbia@apg-ga.com

Jelena Ćubrak

+381 11 310 89 59
serbia@apg-ga.com

Sanja Petrović

+381 11 310 89 59
serbia@apg-ga.com