APG IET

Interline elektronske karte: GP-275

Naše rešenje za izdavanje sa GP – 275 vam omogućava pristup više od 100 avio-kompanija, bez obzira da li su one prisutne u BSP Srbije i Crne Gore, BSP Severne Makedonije, BSP Bosne i Hercegovine

Šta je APG IET?

APG IET vam daje mogućnost:

APG pristup (A1)

Pored naših APG IET partnerskih avio-kompanija, takođe delimo naše kodove sa nekoliko avio-kompanija, čiji letovi su prikazani u GDS-u sa A1 brojevima letova. U ovom slučaju, GDS će takođe prikazati avio kompaniju.

Ove letove možete rezervisati direktno preko GDS-a.