Kako pristupiti

February 7, 2013

Kako avio kompanije mogu postati članovi APG IET?

Od 1. juna 2008. godine se ne izdaju „papirne“ karte u svim BSP u svetu. Danas je većina Interline ugovora za papirne karte raskinuta i brojni prevozioci takve ugovore zamenjuju IET ugovorima. Gubitak Interline prihoda u periodu tranzicije na IET se procenjuje na 2 – 20%. Interline prihodi čine 13.7% ukupnih prihoda svih avio kompanija. Sarađujući sa našim partnerom Heli Air Monaco (YO-747), redovnim prevoziocem koji saobraća na relaciji Nica – Monako, APG IET omogućava članicama da agencije mogu da ih tiketiraju u ARC i 71 BSP i na taj način pokrivaju 121 zemlju. Istovremeno, članicama je omogućeno da vrše interline prodaju posredstvom YO-747 na svim avio kompanijama koje su pristupile APG IET.

Potencijalni klijenti APG IET

Svim avio kompanijama bez obzira na veličinu je neophodan APG IET. Nijedna kompanija na svetu nije članica svih BSP. Velike kompanije su smanjile broj interline partnera, a male kompanije imaju poteškoća da obezbede interline e-ticket ugovor.

Rešenje

 • Bilo koja kompanija koja pristupa APG IET potpisuje jedan recipročni interline e-ticketing ugovor sa Heli Air Monaco (YO-747) i na taj način se povezuje sa YO i svim IET partnerima.
 • Nakon potpisivanja IET ugovora, APG razvija neophodne elektronske linkove sa kompanijom potpisnicom.
 • IATA/ARC putničke agencije mogu izdavati e- karte korsiteći sve GDS za YO code i to na više prevozilaca.
 • Prevozioci – učesnici će biti plaćeni kroz standardni Settlement, a shodno IATA pravilima, bilo posredstvom IATA Clearing House (ICH), (ACH) Airline Clearing House u SAD ili kroz bilateralno fakturisanje između partnera i YO.

Uslovi

 • Mora da se radi o redovnom prevoziocu.
 • Mora da može da izdaje elektronske karte.

Pogodnosti

 • Minimalne investicije za sopstveno IET rešenje.
 • Mogućnost tiketiranja posredstvom Heli Air Monaco (YO-747) agencijama u ARC ili 70 BSP u više od 120 zemalja.
 • Mogućnost da članice vrše interline prodaju posredstvom YO-747 sa kompanijama članicama.
 • Jedino interline rešenje sa pokrićem osiguranja u visini od 10 miliona evra.
 • Variabilni troškovi – plaća se nakon izvršene prodaje.
 • Više od 90 kompanija širom sveta su članice APG IET od 2008. godine, a plan za 2013. godinu je 150 avio kompanija.

 

Investicije

Nema troška implementacije koji fakturiše APG. Postoje varijabilni integracioni troškovi od strane e-ticketing provajdera.

Plaća se ISC (Interline Service Charge) od 9% tek kada se obavi prevoz putnika i to fakturisanjem posredstvom ICH/ACH ili bilateralnim fakturisanjem.


loading