Avio Kompanije

Od danas, 91 avio kompanija je deo APG IET proizvoda, a njih 74 je već povezano sa GSD-om.

Sve avio kompanije biraju APG IET da bi olakšale turističkim agencijama njihovu prodaju kada nisu deo lokalnog BSP-a, kao i da se povežu sa drugim avio kompanijama sa kojima nemaju direktan ugovor.


loading